Woo-verzoekformulier

U kunt een Woo-verzoekformulier uitsluitend per brief of digitaal indienen. Als u uw verzoek digitaal wilt indienen, kunt u gebruik maakt van onderstaand Woo-verzoekformulier:
Subjectnummer
Voorletter(s) *
Voorvoegsel(s)
Achternaam *
Straatnaam *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer
E-mailadres
De velden met een * zijn verplicht om in te vullen.

Uw verzoek

Hieronder geeft u aan waarover u informatie wilt ontvangen. De informatie moet bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) aanwezig zijn en moet gaan over beleid van de BSGR. Uw verzoek betreft informatie die in een document is vastgelegd. Als de informatie niet in een document vast ligt, hoeven wij dit document niet apart op te stellen.

De BSGR kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de BSGR u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

De BSGR wijst uw verzoek af als een van de uitzonderingen in de Woo van toepassing is. Onder andere wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.
Omschrijving verzoek
Gevraagde documenten
Reden aanvraag
Bij het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan de BSGR om de ingevulde gegevens te registreren ten behoeve van de behandeling van dit Woo-verzoek.